One Comment

  1. Majid

    بسیار جمع خوبی بود و بنظرم بحث ها خیلی جالب مطرح شدند. نکات قابل توجهی در جمع مطرح شد که شاید در فرصتی دیگر بتوانم بیشتر بنویسم.
    میل داشتم در اولین فرصت از بابت تلاش هایی که برخی از دوستان در برگزاری و نمایش فیلم و سپس اجتماع خودمانی و بحث و تبادل نظر در باره فیلم داشتند تشکر کنم.
    خبازان

نظر شما چیست؟