One Comment

  1. masih

    با تشکر از دست اندرکاران سینما کاتج، همچنین تشکر از هنرمندان و علاقمندان که با حضور خود و نقد و نظر خود لایه های .نمادین و سمبلیک فیلم را باز می نمایند و نگاه آنسوی آب نشینان را به اطلاع ایسوی آب نشینان می رساند.
    پیشنهاد می شود بعد از نمایش هر فیلم دوستان هنر مند و علاقمند خوبست نظری را که در جلسه در مورد فیلم نمایش داده شده بیان نموده اند در اینجا بعنوان کامنت بیاورند تا مراجعه کنندگان در جریان بحث دوستان قرار گیرند
    با تشکر
    مسیح

نظر شما چیست؟