One Comment

  1. Majid

    سگ کشی را که این هفته در کلبه سینما به نمایش گذاشته شد فیلمی بسیار دیدنی و فکر برانگیز یافتم. اما بحث خودمانی ولی بسیار حرفه ای که به اتفاق تنی چند از صاحبنظران برجسته پس از نمایش فیلم داشتیم خاصه حمایت ها و نقدهایی که نسبت به این فیلم و کارهای آقای بیضایی شد، این شب را به شبی به یادماندنی تبدیل کرد.
    از الناز جوان به خاطر گردانندگی صمیمانه و ساده توام با آرامش جلسه نیز تشکر می کنم.
    مجید

نظر شما چیست؟