One Comment

  1. البته نظر دوست عزیزم عباس فیض همیشه برای اعضای کلوپ ارزشمند است و در این نوشتار هم ایشان به نکات جالبی اشاره کرده اند.
    به نظر من برگمن در این اثر بیشتر تابوشکنی کرده است و اگر در نطر بگیریم که فیلم را در اواسط دهه 50 میلادی یعنی 10 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم ساخته است، او خواسته با نمایش آشکار روابطی که تا آن زمان هنوز در غرب جنبه تابو داشته است مقابله کند.
    شاید هم به همین دلیل در فستیوال کن در آن سال او را برنده کرده اند

نظر شما چیست؟