اطلاعیه تغییر زمان نمایش فیلم در کلبه سینما به پنجشنبه ها

Cinema Cottage London - imaFilmStudio

اعضای کلوپ کلبه سینما در آخرین نشست های خود در روزهای ۱۱ و ۲۴ مه 2016 تصمیم گرفتند تا زمان نمایش فیلم ها را تغییر دهند. بر همین اساس بنا شده است تا نمایش ها عموما هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه شب انجام شود. لذا از عموم دوستداران … [Read more…]